Στα 215€ μεικτά το επίδομα εκλογών για το σύνολο της διαδικασίας

Στα 215€ μεικτά το επίδομα εκλογών για το σύνολο της διαδικασίας

Στα 215€ μεικτά καθορίστηκε το σύνολο της εκλογικής αποζημίωσης που αφορά στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. 37014 όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ B 1696/2019

Η εκτίμησή μας είναι ότι το καθαρό ποσό θα ανέρχεται στα 150€ περίπου.

About The Author

Related posts