Καταστατικό

Μπορείτε από εδώ να δείτε και να κατεβάσετε το καταστατικό του συλλόγου μας.