Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (2020)

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (2020)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  (Π.Ο.Π.Π. – Υ.Δ.Τ.)
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ 1986  –  ΜΕΛΟΣ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΙΘΜ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  2633/86
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 136-01
ΤΗΛ. 210-6476040 ,  ΤΗΛ. – FAX  210-2477492
Δ/νση ιστοσελίδας:  www.poppydt.gr
e-mail:  [email protected]

                Αρ. πρωτ.: 186
Αθήνα 3-7-2020

Προς: Συλλόγους – Μέλη μας

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και αντίστοιχα των δύο (2) πολιτικών υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι εκλογές, πέρα από το γεγονός ότι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, χωρίς αμφιβολία έχουν βαρύνουσα σημασία για όλους μας, καθόσον τα πρόσωπα τα οποία θα εκλεγούν ως εκπρόσωποι μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα πρέπει να σταθούν επάξια σε μια σειρά από κρίσιμα για εμάς ζητήματα, όπως μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, πειθαρχικά κ.λ.π., με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των εργαζομένων, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Προεδρείο, κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, η οποία εκπροσωπεί με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους της τους μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε – όπως κάθε φορά – τη συγκρότηση και στήριξη ψηφοδελτίου, με τον τίτλο «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».

Ως εκπρόσωποι του ψηφοδελτίου, ορίστηκαν για το μόνιμο προσωπικό ο Παύλος ΜΑΥΡΙΔΗΣ και για το Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό η Ειρήνη ΝΟΜΙΚΟΥ.

Προκειμένου το «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και χωρίς διακρίσεις, καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας να ενημερώσουν τα μέλη τους, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος είναι να ανήκει στην κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχει βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να δηλώνεται η αποδοχή του εκπροσώπου του ψηφοδελτίου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (εφορευτική επιτροπή) στο fax 2131527716 μέχρι και την Παρασκευή, 10-7-2020.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κολοβός

Ο Γενικός Γραμματέας
Παύλος Μαυρίδης

About The Author

Related posts