ΠΟΠΠ-ΥΔΤ: Επιστολή Ομοσπονδίας – Σύσταση

ΠΟΠΠ-ΥΔΤ: Επιστολή Ομοσπονδίας – Σύσταση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  (Π.Ο.Π.Π. – Υ.Δ.Τ.)
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ 1986  –  ΜΕΛΟΣ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΙΘΜ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  2633/86
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 136-01
ΤΗΛ. 210-6476040 ,  ΤΗΛ. – FAX  210-2477492
Δ/νση ιστοσελίδας:  www.poppydt.gr    e-mail:  [email protected]

Αθήνα 29-06-2019
Αριθ. Πρωτ. 162

ΠΡΟΣ: Συλλόγους – Μέλη μας

 

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 62, ΦΕΚ Ά 101, 18-06-2019, έγινε η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού, κάνοντας πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Αποστολή της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης είναι η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η μέριμνα για τα θέματα που αφορούν το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε μονάδες ή Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δυο (2) Διευθύνσεις και τέσσερα (4) Τμήματα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Για την στελέχωση της συνεστήθησαν είκοσι μια (21) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά όλες τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της νέας Γενικής Διεύθυνσης, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της για την αξιοποίηση των πολιτικών υπαλλήλων και την αναβάθμιση του ρόλου τους στο Υπουργείο μας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κολοβός

Ο Γενικός Γραμματέας
Παύλος Μαυρίδης

About The Author

Related posts