Εκδήλωση ενδιαφέροντος προσφυγής για 13ο-14ο μισθό για τους συναδέλφους που δεν είχαν συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος προσφυγής για 13ο-14ο μισθό για τους συναδέλφους που δεν είχαν συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Έπειτα από πρόσφατη θετική έκβαση δικαστικής υπόθεσης σχετικά με την καταβολή 13ου και 14ου μισθού για την κατηγορία ΙΔΑΧ (αγωγή που έγινε για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ που είχαν ενταχθεί στο Σώμα πριν το 2012), εκφράστηκε εκ νέου το ενδιαφέρον από μερίδα συναδέλφων για προσφυγή.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι σχετική δράση είχε γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τότε είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός συναδέλφων, με αποτέλεσμα το συνολικό βάρος της αγωγής να μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς.Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο να βρεθεί ικανός αριθμός συναδέλφων που θα μοιραστούν το οικονομικό βάρος μιας νέας αγωγής για τον 13ο και 14ο μισθό. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τόσο οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, όσο και οι ΙΔΑΧ που ενδιαφέρονται για τη σχετική προσφυγή, να έρθουν σε επικοινωνία με το Σύλλογο με κάθε πρόσφορο τρόπο, μέχρι τις 10/12/2017 (προκειμένου να υποβληθεί αίτημα μέχρι τις 31/12/2017, ώστε να μην χαθεί η προθεσμία).

Ενδεικτικοί τρόποι επικοινωνίας με το Σύλλογο:

About The Author

Related posts