Αμφιθέατρο ΓΑΔΑ: Παρουσίαση Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας

Αμφιθέατρο ΓΑΔΑ: Παρουσίαση Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας βρίσκεται, εδώ και αρκετούς μήνες, σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείες για την εξεύρεση της προσφορότερης πρότασης για την σύναψη ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου υγείας για τα μέλη του Συλλόγου μας, καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών μας.

Εξ αρχής θέσαμε ως προϋποθέσεις, στην πιθανή Ομαδική Ασφάλιση Υγείας, τα παρακάτω δεδομένα:

  • Να καλύπτει ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης με χαμηλό κόστος,
  • Να συμπληρώνει τη Κοινωνική και να συμπληρώνεται από την Ατομική Ασφάλιση,
  • Να προσφέρει Σιγουριά και Ασφάλεια,
  • Να προστατεύει το βιοτικό μας επίπεδο αλλά και να προσφέρει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα στην περίθαλψη, όταν αυτή χρειαστεί, που θα ισοδυναμούν με Ενίσχυση Εισοδήματος.

Για τους παραπάνω λόγους, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση της προσφοράς Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας της πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας AXA από τον ασφαλιστικό πράκτορα κο Τζώτζο Παντελή, στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα) και ώρα 12:00 μ.μ.

Παρακαλούμε όλους τους/τις συνάδελφους/ισες να προσέλθουν στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, (κάνοντας χρήση ολιγόωρης απουσίας από τις υπηρεσίες τους), για να ενημερωθούν για ένα θέμα που αφορά την πλειονότητα της κοινωνίας μας, την προστασία και περίθαλψη της υγείας, τόσο της δικής μας όσο και των αγαπημένων μας, με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

About The Author

Related posts