ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ διεκδίκηση μισθού διαθεσιμότητας ΙΔΑΧ και Δημοτικών Αστυνομικών (Αίτηση)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ διεκδίκηση μισθού διαθεσιμότητας ΙΔΑΧ και Δημοτικών Αστυνομικών (Αίτηση)

Αίτηση διακοπής παραγραφής 25% παρακράτησης λόγω διαθεσιμότητας.

Αφορά όλους τους συναδέλφους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Προσοχή στην προθεσμία!

Η επισυναπτόμενη αίτηση πρέπει να κατατεθεί στον φορέα ο οποίος έθεσε τους συναδέλφους (ΙΔΑΧ και Δημοτικούς Αστυνομικούς) σε διαθεσιμότητα και να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας.

Πρέπει να κατατεθεί πριν την 31/12/2018 έστω και με φαξ, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα της προσωπικής κατάθεσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος
Ο Γενικός Γραμματέας
Παπαευθυμίου Ευθύμιος

About The Author

Related posts