Ερωτήματα ΠΟΠΠ-ΥΔΤ προς το ΤΕΑΠΑΣΑ για τις νέες κρατήσεις μισθών

Ερωτήματα ΠΟΠΠ-ΥΔΤ προς το ΤΕΑΠΑΣΑ για τις νέες κρατήσεις μισθών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  (Π.Ο.Π.Π. – Υ.Δ.Τ.)
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ 1986  –  ΜΕΛΟΣ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΙΘΜ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  2633/86
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 136-01
ΤΗΛ. 210-6476040 ,  ΤΗΛ. – FAX  210-2477492
Δ/νση ιστοσελίδας:  www.poppydt.gr    e-mail:  [email protected]

                Αρ. πρωτ.: 130
Αθήνα 15-5-2018

Προς: 1. Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Ταξίαρχο
κ. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
2. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. Υποστράτηγο
κ. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ
Κοιν. : 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
3. Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Π.Σ.
κ. Σωτήριο ΤΕΡΖΟΥΔΗ
4. Προϊστάμενο Κλάδου Οικον/χνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής
Υποστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ
5. Σωματεία – Μέλη μας


Κυρία Πρόεδρε,

Αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου με αρ. πρωτ. 180375/Ο1026-α Φ8069/88/3/1-β από 2-5-2018 του Τμήματος Ασφάλισης – Εσόδων, της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

 1. Στη βάση ποιας νομολογίας αποφασίστηκε η παρακράτηση της εισφοράς στο νέο βασικό μισθό σε ποσοστό 7,3 % στο Τ.Π.Υ.Α.Π., όταν,
  α) δεν υπήρξε αναλογιστική μελέτη, που να παράγει αποτελέσματα για το πολιτικό προσωπικό, αφού στις παραδοχές για τα πιθανά σενάρια αυτό εξαιρέθηκε και προβλέφθηκε ρητά, ότι το καθεστώς των εισφορών και των παροχών να παραμείνει ως έχει,
  β) η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/1/55-α από 28-12-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ-4603 Β) αφορά μόνο τους ένστολους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που αμείβονται με τις διατάξεις του Ν.4472/2017,
  γ) το Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. διατηρεί την αυτονομία του   § 9 άρθρο 35 του Ν. 4387/2016  και για οποιαδήποτε μεταβολή απαιτείται, μετά από αναλογιστική μελέτη και έγκρισή της  από την εποπτεύουσα αρχή, έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
 2. α) Γιατί δεν εφαρμόστηκε από 1/1/2017 η κράτηση των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών και συσσωρεύονται τώρα για καταβολή οι τρέχουσες  και οι ανάλογες αναδρομικές κρατήσεις;
  β) τι προβλέπεται για το πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος  που είναι ασφαλισμένο στο Τ.Π.Υ.Π.Σ., σε ποιες αποδοχές, τι ποσοστό και από πότε γίνονται κρατήσεις;
 3. Ποιες είναι οι πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές με το νέο μισθολόγιο επί των οποίων θα υπολογίζονται οι κρατήσεις. Τι προτίθεστε να κάνετε για τις κρατήσεις που δεν λειτουργούν ανταποδοτικά επί των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες, συμμετοχή σε Δ.Σ.), οι οποίες με απόφαση Δ.Σ. και καταστατικές διατάξεις αποτελούν έσοδο του Τομέα, αφού πλέον για τον υπολογισμό του εφάπαξ από 1/1/2015 εφαρμόζεται το νέο σύστημα ατομικών μερίδων (επιστροφή εισφορών με ή χωρίς προσαύξηση – Ν. 4336/2015 και Ν. 4387/2016) και με δεδομένο ότι η περιουσία  δεν λαμβάνεται υπόψη για την διαμόρφωση του συντελεστή απόδοσης gk, που προσδιορίζει έμμεσα την απόδοση των εισφορών.
 4. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, της ενιαίας και ισότιμης απόδοσης, της αναλογικότητας των εισφορών, είναι καταστατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένες και η δυσμενής και καταχρηστική εφαρμογή τους σε βάρος μερίδας ασφαλισμένων δημιουργεί αδικίες και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

  Παράδειγμα οι παραδοχές των αναλογιστικών μελετών αναφορικά με το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στις σχολές της πρώην Αστυνομίας Πόλεων της ΕΛ.ΑΣ., πριν το έτος 1995, χωρίς την έκφραση παρόμοιας ευαισθησίας και πρόβλεψης για τους προσληφθέντες πολιτικούς υπαλλήλους  κατά τα έτη 1983, 1984 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ώστε να εφαρμοστούν   οι διατάξεις του αρθρ. 97 του Ν. 3655/2008 (Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις) και να αναγνωρίσουν ή προσμετρήσουν με εξαγορά χρόνο ασφάλισης στους Τομείς των Κλάδων Πρόνοιας που λειτουργούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι, ελπίζουμε στην άμεση  συμπαράστασή σας για την εξάλειψη όλων των προβλημάτων που ανέκυψαν, από ολιγωρίες και άγνοια των ταχύτατων μεταβολών μετάπτωσης του ασφαλιστικού συστήματος, στοχεύοντας στην έκδοση συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει το σύνολο των εκκρεμοτήτων, όπως ο νόμος ορίζει για το καλό του Ταμείου και των ασφαλισμένων του.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κολοβός

Ο Οργανωτικός Γραμματέας
Ευάγγελος Μαλακάτας

About The Author

Related posts